Публічна оферта

Останнє оновлення: 30.08.2023

 

Вітаємо вас на сайті Room15.Digital!

 

Текст цієї Оферти є договором, публічною пропозицією ФОП Бєлінський О.М, ІПН 3297706533 місцезнаходження:49051, Дніпро, пр. Петра Калнышевского 42 (надалі “Виконавець”, “Ми“, “Room15.Digital”) надати на вашу користь (надалі “Ви”, “Замовник“) консультативні послуги.

 

Будь ласка, уважно ознайомтесь з положеннями цієї Оферти, перш ніж використовувати будь-які наші послуги, адже з моменту прийняття її умов, ця оферта виступає юридично обов’язковим договором між нами (надалі разом — «Сторони»).

 

Що таке Room15.Digital

Room15.Digital — стратегічний партнер для технологічного бізнесу, що спеціалізується на розробці та комплексному просуванні Web сайтів та додатків.

 

Room15.Digital використовує такі технології аби запропонувати найкращі рішення для Вас: Vue.js, Shopify, Nuxt.js, OpenCart, Angular, React, Yui 2, React Native, Laravel, MYSQL, WordPress, Maria DB, Tamaranga, PostgreSQL, Python, Django. Більше інформації про нас ви можете знайти на нашому веб-сайті https://room15.digital/.

Порядок укладення Договору

Ця Оферта є публічною пропозицією Room15.Digital укласти договір надання консультаційних послуг. У випадку погодження окремих умов, Сторони можуть укласти окремий договір на надання послуг.

 

Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.

 

Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір приєднання у момент здійснення першої оплати.

 

Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.

 

Оплата

Виконавець отримує винагороду за надані Послуги, погоджені Сторонами, на основі пред’явлених ним рахунків.

 

Замовник здійснює 100% передоплату протягом 3 робочих днів після отримання відповідного рахунку.

 

Датою виконання обов’язків Замовника щодо оплати Послуг Виконавця вважається дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

 

Податки Сторін

Сторони повністю самостійно відповідають за нарахування та сплату всіх податків та інших обов’язкових платежів, у зв’язку з виконанням цієї оферти.

 

Залучення третіх осіб

Виконавець виконує роботи Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.

 

Термін дії та розірвання

Ця оферта діє протягом 12 календарних місяців з моменту оплати послуг Room15.Digital та автоматично продовжується на невизначений термін, якщо Сторони не домовляться про її припинення в письмовій формі.

 

Замовник має право самостійно відмовитись від цього Договору, інформуючи Виконавця про відмову не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати розірвання. У будь-якому випадку, припинення Договору можливе тільки після надання оплачених Послуг.

 

Виконавець має право припинити цей Договір самостійно, інформуючи Замовника про це заздалегідь за 10 днів. У разі дострокового припинення Договору, оплата може бути частково або повністю повернута за згодою сторін. У разі погодинної оплати, повернення враховує кількість фактично відпрацьованих годин. У разі сплати фіксованої оплати, повернення визначається на основі кількості фактично відпрацьованих годин, помножених на мінімальну погодинну плату.

 

Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

 

Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін.

 

Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

 

Приватність

Ми поважаємо вашу приватність та встановлюємо певну політику і процедури щодо збору та обробки ваших даних у зв’язку з наданням вам відповідних послуг.

 

Умови та порядок забезпечення приватності даних викладені в Політиці конфіденційності на нашому Вебсайті та поширюються на вас, а також, де це застосовано, на ваших працівників, протягом строку дії цього договору.

 

Персональні дані

Користуючись послугами Room15.Digital, ви цим даєте згоду на збір, обробку та передачу своїх персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти сторони з їх персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі.

 

Сторони цим підтверджують свою згоду на те, що, у випадку необхідності, їх персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

 

Відмова від зобов’язання  

Відмова, поблажливість або не наполягання будь-якою Стороною у будь-якому одному або більше випадків на виконанні будь-якого положення цього Договору не тлумачиться як відмова або поступка правами відповідної Сторони на виконання такого положення у майбутньому, і зобов’язання другої Сторони відносно такого виконання у майбутньому залишається повністю дійсним та чинним до моменту припинення цієї оферти.

 

Відповідальність

Замовник самостійно несе відповідальність за отримання, досягнення та/чи реалізацію будь-яких вигод, прямо чи опосередковано пов’язаних з застосуванням результатів Послуг за цією Офертою.

 

Виконавець відповідає за дотримання погоджених строків надання Послуг, крім випадків прострочення внаслідок невиконання Замовником своїх зобов’язань.

 

Виконавець не несе відповідальності за:

 • наслідки бездіяльності Замовника, а також не здійснення останнім інших дій, необхідних для забезпечення можливості надання Послуг Виконавцем за цією офертою;
 • невиконання Замовником інструкцій і/або рекомендацій Виконавця, спрямованих на виконання цього Договору;
 • за недотримання авторських прав третіх осіб у зв’язку з використанням матеріалів, наданих Замовником (при наявності таких).

 

Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки (у тому числі збитки у зв’язку з недоотриманою комерційною вигодою, призупиненням комерційної і виробничої діяльності, втратою даних), які можуть виникнути в процесі надання послуг за цією Офертою, навіть якщо Замовник не був повідомлений про можливе виникнення таких збитків.

 

Усі штрафи та компенсації, при наявності підстав, виплачуються Стороною лише за вимогою другої Сторони, проте не більше ніж сума отриманих від Замовника коштів за попередній до порушення Розрахунковий період.

 

Право, що застосовується і вирішення спорів

Усі спори та розбіжності, які виникають в ході виконання цієї оферти, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

 

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 30 календарних днів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходження Виконавця відповідно до законодавства України.

 

Звернення, пропозиції та ваші претензії, які пов’язані з надання послуг можуть бути направлені на електронну адресу hi@room15.digital.

 

Недійсність будь-якого із положень оферти

В разі якщо яка-небудь умова цієї оферти стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю якому-небудь закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тою мірою, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

 

Переуступка прав

Ці Умови не підлягають переуступці, передачі або ліцензуванню, крім як з нашої попередньої письмової згоди. Ми можемо передавати, переуступати або делегувати ці Умови, а також наші права і обов’язки без попереднього повідомлення.

 

Зміни

Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати умови Оферти час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав користувачів Програми чи третіх осіб, коли ми розширюємо або іншим чином змінюємо формат або перелік наданих послуг.

 

Листування

Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах або з використанням месенджерів), зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.

 

Контактна інформація

Якщо у вас є будь-які питання до Room15.Digitalї, ви можете звернутися до нас за адресою: hi@room15.digital

 

Ваша команда Room15.Digital

Давайте обговоримо ваш проєкт!

Оберіть послугу
Ваш бюджет (USD)
Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
roomer15

1. Виберіть свій пакет

0

Зберіть усе, що вам потрібно

Тут ви вибираєте весь необхідний функціонал. Оплата через сайт не здійснюється. Для оплати ми з вами зв'яжемося після оформлення замовлення.

 • Базовый

  1400 $

  • Стандарт

   2400 $

   • Пакет Pro

    4600 $

    Ваше замовлення

    Разом:

    0 $

    Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
    Олександр Room15
    Олександр Відповідає протягом 10 хв

    Давайте обговоримо ваш проєкт!

    Ви обрали:

    Ваш бюджет (USD)
    Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
    roomer15

    Ви успішно надіслали заявку. Ми звʼяжемось з вами найближчим часом!

    Ось халепа... Сталося помилка, спробуйте ще раз.